divendres, 27 de juliol de 2012

Descoberta la murada de Llevant

Avui hem pogut descobrir, en el sentit de destapar, el pany de llevant de la murada de l'assentament. Es tracta del segment més ben conservat -amb més de dos metres d'alçada- però també el més inaccessible, donat que es troba a la banda oposada de qualsevol dels accessos. Per aquest motiu, no només hem descobert aquest indret treient la vegetació, sinó que treballem per facilitar l'accés també a aquest racó del jaciment. Es tracta d'oferir la possibilitat als interessats de visitar les restes d'una forma entenedora i accesdible.