dimecres, 16 d’octubre de 2013

Èxit de la segona campanya d'excavació arqueolgica al “Talaiot de Mestre Ramon”


Dia 11 d'octubre es va donar per acabada la segona campanya d'excavació realitzada al Jaciment arqueològic de Mestre Ramon. Com en la primera campanya d'excavació, l'estiu del 2013, les tasques van durar dues setmanes i van ser realitzades per voluntaris d'arreu del món. Sota la direcció de l'equip d'arqueòlegs encarregat del projecte hi va haver voluntaris de Suècia, Rússia, Eslovènia, Xina, Espanya i Ucraïna.

La campanya va resultar un èxit ja que es van assolir els objectius marcats: per una banda acabar l'excavació de la cala iniciada l'estiu passat a la zona del túmul i per altra fer net de vegetació la murada de l'assentament.

Enguany, i seguint el projecte presentat a l'Ajuntament de Son Servera i al Consell Insular de Mallorca, només queda l'aixecament topogràfic de les restes ara visibles, tasca que es durà a terme les properes setmanes.

Una vegada més s'ha d'agrair la col·laboració de  la regiduria de patrimoni de l'Ajuntament, no només en forma de finançament sinó en suport material i humà, especialment l'ajuda de la Brigada Municipal. A més, els hotelers de Cala Bona i Cala Millor també han col·laborat proveint la manutenció dels voluntaris. Gràcies a tots.