divendres, 14 de febrer de 2014

Primer aixecament topogràfic al "Talaiot" de Mestre Ramon. Treballs de camp

Entre els dies 21 i 25 d'octubre de 2013 l'equip de recerca al Jaciment Arqueològic de Mestre Ramon hem realitzat els treballs de camp del que serà el primer aixecament topogràfic del jaciment.
 


Efectivament, fins avui no existeix cap planta simple ni croquis per conèixer l'extensió de les restes arqueològiques que s'hi troben. Amb aquesta intenció estam fent feina per poder oferir a la comunitat científica, no només una planta de les restes conservades i la seva situació, sinón també una informació bàsica sobre l'estat de conservació actual del jaciment de cara a poder dissenyar millors estratègies per al seu coneixement i conservació.Les tasques de camp han consistit bàsicament amb la presa de mesures precises amb una estació total Leica per la posterior delineació a l'ordinador del plànol de les restes.