dimarts, 17 de maig de 2016

Èxit de la primera campanya arqueològica al Talaiot de Son Lluc

Si a una campanya d'excavació li demanam sempre troballes interessants que serveixin per aportar el màxim de informació. Quan a una campanya de neteja la qualificam d'èxit és perquè es poden observar murs o portals que abans no eren visibles, i perquè la monumentalitat de les construccions ha quedat de manifest.Aquest ha estat el cas de la campanya de primavera a Son Servera, especialment al jaciment de Son Lluc, al Puig de Son Corb, on s'hi ha intervingut per primera vegada (del 28 de març al 10 d'abril). Allà, el talaiot circular ha quedat descobert de vegetació oferint un aspecte monumental que desconeixíem.Hem d'agrair a tots els voluntaris que han vengut a fer feina, als hotelers que han ajudat amb la seva manutenció, a l'Ajuntament de Son Servera i, molt especialment, a la propietària del jaciment per deixar-nos fer feina al talaiot. Moltes gràcies a tots!