dimarts, 6 de novembre de 2012

Represes les tàsques de neteja al jaciment de Mestre Ramon

Dilluns passat, dia 5 de novembre, es van reprendre les tàsques de neteja de vegetació al jaciment de Mestre Ramon. Aquesta vegada, a diferència de la campanya d'estiu, les feines es realitzen amb personal professional provinent de la Brigada de Patrimoni del Consell de Mallorca sota la supervisió tècnica de l'arqueòleg Antoni Puig.

Es preveu que les feines es prolonguin durant tota la setmana i incloguin la tala d'arbustos al cim i a la murada de llevant.