dilluns, 13 d’abril de 2015

Finalitzada la quarta campanya d'excavacions arqueològiques al Jaciment de Mestre RamonEl passat 21 de setembre es donava per acabada la quarta campanya d'excavació al jaciment. Els resultats més destacables d'aquesta intervenció són el coneixement més profund de la murada d'època posttalaiòtica o baleàrica del jaciment en concret de l'única porta del recinte documentada fins ara. Esperem que l'anàlisi dels materials recuperats doni molta informació per poder conèixer com es va fer i per què es va construir com ho està.

Aquesta campanya s'ha inscrit dins un projecte més ampli que inclou per primera vegada la prospecció de diferents contrades dins el terme de Son Servera. Es tracta de reconèixer el terreny per documentar per on es movien els nostres avantpassats, els que construïren els talaiots. En aquest sentit, tan importants són els llocs on sabem que residien (per exemple, els jaciments ja coneguts) com els que no freqüentaven. Només amb aquesta visió general podrem aprofundir en el coneixement de la seva relació amb el paisatge serverí.